Blir det rettssak eller finnes løsningen innen medisinen?


Foto: Aller Media

Det ble nylig kunngjort at rettsaken Rolf Luneng har anlagt mot Statens helsepersonellnemd, er utsatt. - Det er inngått en intensjonsavtale. Dersom den blir oppfylt, kan alle parter bli vinnere til slutt, sier han.

Reaksjonene på sosiale medier har ikke latt vente på seg (kun fra norske presse). Pasienter og pårørende har uttrykt både skuffelse og håp på Support Lunengs facebookside. Samtidig har gründeren bak pseudoborreliose-begrepet kommet med sin egen kunngjøring; at eks-lege har gitt opp kampen for å få tilbake autorisasjonen.

- Det er så langt fra sannheten som det går an å komme, sier Luneng.

Det spekuleres i hvem som har tatt initiativet. Er saken avlyst? Hva konkret innebærer intensjonsavtalen? Hvordan setter den pasienten i fokus?

En årelang kamp gagner ingen

Rettsaken var ment å starte mandag 31. august 2015. Den siste uken har regjeringsadvokaten og advokat Geir Lippestad hatt samtaler for å finne gode løsninger uten å måtte møtes i retten. I teorien kan en rettsak pågå i flere år hvis den tapende part anker. Uavhengig av hvem, er det stor sannsynlighet for at det vil skje i denne saken. En årelang kamp gagner ingen, spesielt ikke pasienter som i dag står uten livsnødvendig helsehjelp og behandling.

Den 18. august kom partene frem til en enighet om at saken stanses i minst seks måneder, jf.tvisteloven§ 16-17.

"Saksøker har startet en dialog om en mulig retrospektiv studie med Sørlandet sykehus HF, og håper at dette kan føre frem til en protokoll som kan danne basis for en god forskningsstudie i samarbeid mellom sykehuset og Luneng."

Rolf Luneng kan i skrivende stund ikke kommentere detaljene i avtalen, men understreker at verken "kampen" eller rettsaken er avlyst. Saken er heller ikke utsatt, tvert imot, det er kun rettsforhandlingene i Tingretten som foreløpig er utsatt.

- Saken kommer vi til å jobbe mer intensivt med framover, men på en annen måte enn den vi hadde tenkt og planlagt.

Ønsker løsning

Styremedlem i støttegruppen Support Luneng, Veronica Zimmer, er positiv til den nye vendingen saken har tatt.

- Slik jeg ser det har partene fått et halvt år på å skape et bedre samarbeidsklima. Det er spennende! Rolf Luneng er i dialog om en retrospektiv (tilbakeskuende) studie på sine tidligere pasienter. Om en slik studie blir gjennomført og gir oss ny kunnskap som vi kan anvende til beste for den sykes behov, da er dette en god utvikling og et steg i riktig retning, sier hun, før hun nevner de siste dagers spekulasjoner om hvem som har tatt initiativ til avtalen.

- Hvilken rolle spiller det? Det interessante er at ved inngåelsen av intensjonsavtalen viser begge parter at de ønsker løsninger. Svarene må finnes innenfor medisinen.

Uvurderlig hjelp

Veronica er selv pårørende og en av initiativtakerne bak støttegruppen Support Luneng. De arbeider for å samle inn pengegaver fra inn- og utland til finansiering av saksforberedelsene og gjennomføring av rettssaken. I tillegg er de kontaktleddet mellom Rolf Lunengs advokater, tidligere pasienter og pårørende som ønsker å bidra med sine sykehistorier og annen relevant informasjon for søksmålet.

- Vi er én pasient og to pårørende som driver støttegruppen. Alle har fått uvurderlig hjelp av Rolf Luneng. Med Support Luneng har vi mulighet til å gi noe tilbake. Jeg syns det er urimelig at han skal betale 1,5 millioner av egen lomme for å ha mistet lisensen og for å prøve saken for retten, spesielt når vi ser det urettferdige i at autorisasjonen som lege er fratatt ham. Rolf Luneng har hele tiden stått opp for pasientgruppen. Jeg syns han fortjener å få rettsaken, eller om det blir saksomkostningene, dekket. 

Hun legger til at regjeringsadvokaten har hele oljefondet i ryggen. - Det har ikke Rolf Luneng. Det irriterer meg grenseløst at mine skattepenger går til å finansiere saksøkte, som har fjernet et velfungerende behandlingstilbud uten å gi pasienter et nytt tilbud.

Intensjonen er å oppnå et samarbeid

Rolf Luneng er optimistisk, men samtidig realistisk. - Det er fortsatt langt fram og mange hindringer som skal overvinnes, men intensjonen er å oppnå et samarbeid som på sikt vil kunne gi borreliosepasienter i Norge et godkjent og offentlig behandlingstilbud, dersom alle involverte parter kan bli enige.For å lese mer om rettsaken og Support Luneng, klikk deg inn HER.

Hvorfor er saken viktig? For å lese hele historien bak bildene under, klikk deg inn HER.

#rettsak #rolfluneng #supportluneng #støttegruppe #intensjonsavtale #geirlippestad #2015 #oslo #norge #studie #samarbeid

Følg Koffiehart på Facebook.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits